Κούραση – άγχος – χρόνια κόπωση

Η γενιά των κουρασμένων ανθρώπων!